SYSKONFÖRTUR FICK GRÖNT LJUS

Vi Moderater och de andra partierna i Ett GrönBlått Sundbyberg införde i höstas syskonförtur före närhetsprincipen i valet av skola för förskoleklass. Vi gjorde det för att vi tror att eleverna känner sig tryggare om de har ett syskon på skolan samt att vi vill förenkla livspusslet för föräldrarna.
Vårt förslag blev överklagat av en Sundbybergare som hade uppfattningen att det inte var förenligt med skollagens krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet.  Vi var dock övertygade om att det inte var några problem då det i Sundbyberg är ca. 1500 meter som största avstånd mellan två närliggande skolor.
Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå överklagan och helt gå på vår linje att syskonförtur är lagligt.
Vi är glada att vi lyckades förbättra skolan för eleverna och livspusslet för Sundbybergarna. Vi fortsätter att kämpa för eleverna och föräldrarna i Sundbyberg. Vårt långsiktiga mål är att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor.