Bidragslinjen vs Arbetslinjen?

Vad väljer du?

Vi lanserar vår nya kampanj som visar skillanderna på vår politik och Socialdemokraternas politik.

I Sundbyberg så ökar arbetslösheten samtidigt som Socialdemokraterna avskaffar arbetslinjen. Ökade kostnader för bidrag ger mindre utrymme för satsningar på skola och äldreomsorg. För oss är det viktigt att prioritera rätt och att fler människor kommer i arbete. Vi föreslår:

  • Ställ krav på sysselsättning för att korta vägen till arbete eller jobbsökande motsvarande arbetsförmågan för personer som får bidrag. 
  • Återinför möjligheten för individer att välja utförare av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Alla förtjänar en individualiserad plan in på arbetsmarknaden. 
  • Personer med ekonomiskt bistånd ska månadsvis motivera sitt behov. 
  • Säkerställ att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar följs upp och polisanmäls. 

Alla ska kunna skaffa sig ett jobb och leva sitt liv i Sundbyberg. Bidragslinjen är inte rätt väg att gå.