Moderaternas Budget 2022

Moderaternas Budget 2022

Moderaterna, presenterar sitt förslag till Sundbyberg stads budget för 2022. Budgeten fokuserar på ordning och reda i ekonomin, trygghet och arbetslinjen.

Företagsklimatet, arbetslösheten och tryggheten har försämrats dramatiskt och även där saknar minoritetsstyret reformer för ett bättre företagsklimat. Moderaterna lanserar ett näringslivspaket med fokus på att återstarta näringslivet efter pandemin. Med fokus på kommunala tjänstegarantier och kommunal utmaningsrätt. – Socialdemokraterna lägger fram en oseriös budget med kaosartad ekonomi som saknar långsiktighet. Moderaterna styr uppSundbybergs ekonomi, budgeterar för ett överskott och använder inte engångsintäkter för att finansiera verksamheten, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd. Moderaternas trygghetssatsning innehåller fler ordningsvakter, utökad belysning på utsatta platser, ett inrättande av ett trygghetscentrum samt ett förstärkt uppsökande arbete med unga på glid. – Sundbyberg lider av stora trygghetsproblem där fler känner sig otrygga i våra stadsdelar. Med vår politik skapar vi förutsättningarna för att ett tryggare och bättre Sundbyberg där fler arbetar i stället för att leva på bidrag, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.