Moderaterna föreslår sänkt skatt för 2024

Moderaterna lanserar sin oppositionsbudget för Sundbybergs stad 2024, en budget som fokuserar på skolan, stadsmiljö och ekonomin. Samtidigt som partiet föreslår en skattesänkning på 10 öre per intjänad hundralapp.

Vår budget har invånaren i fokus. Genom sänkt skatt och en historisk satsning på skolan underlättar vi för våra invånare i en svår ekonomisk tid, samtidigt som vi stärker välfärden”, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd.

Engångsintäkter från till exempel markförsäljning och utdelning från stadens bolagskoncern har länge använts för att täcka upp återkommande underskott. Hit men inte längre menar Moderaterna. I deras förslag till budget för 2024 budgeteras för ett överskott om 2 procent, samtidigt som återkommande kostnader i verksamheten enbart finansieras av återkommande intäkter.

”Om vi ska satsa på skolan på riktigt så behövs ordning och reda i ekonomin. Vi har lärare i staden som vittnar om hot på arbetsplatsen, stök i klassrummen och kollar man på kunskapsnivåerna så är det tydligt att stadens skolor måste bli bättre. Vi för till nästan 60 miljoner kronor i vår budget särskilt öronmärkt till skolan jämfört med förra året. Det behövs.”, fortsätter Axel Conradi (M), oppositionsråd

Moderaterna föreslår även en omsvängning i Sundbybergs miljö- och klimatpolitik. Partiet menar att den politik som tidigare förts har gjort livet svårare för invånarna. För att sänka utsläppen behövs en större folklig acceptans.

”Sundbybergs miljö- och klimatarbete har länge bedrivits på ett sätt som satt våra invånare i kläm. Inriktningen har varit att genom bestraffningar och förbud försöka få människor att ändra sina vanor. Det är en omänsklig politik som skapar motsättningar mellan klimatnytta och våra invånares möjlighet att få ihop vardagspusslet. En miljö- och klimatpolitik som skapar den typen av motsättningar är inte hållbar i längden. Vi lägger nu om klimatpolitiken så att vi sänker utsläppen, utan att sänka Sundbyberg.”, avslutar Axel Conradi (M), oppositionsråd

Budgetens viktigaste förslag:

  • Återgår till samma skattesats som innan valet: Sänkt skatt med 10 öre 2024, 10 öre till 2025 och 15 öre till 2026
  • Sparar för framtiden: budgeterat överskott på 2%.
  • Den största skolbudgeten någonsin i Sundbybergs historia: 17,5 miljoner kronor extra till höjda lärarlöner. 15 miljoner kronor extra för att minska stöket och förbättra studieron i klassrummet. 
  • Minskade barngrupper i förskolan: 15,2 miljoner kronor extra för att nå målet om max 15 barn per grupp.
  • Ny inriktning i klimatpolitiken: trevlighet och möjlighet – i stället för förbud och tvång.
  • Återinförd arbetslinje: Det ska löna sig mer att gå till jobbet, än att gå på bidrag. Genom kravställande och personligt utformade planer får vi fler ur utanförskap in i arbetslivet. 
  • Enköpingsvägen blir tvåfilig igen: bort med onödiga svängfiler och bussfiler där det knappt körs några bussar.
  • Sänkt boendeparkeringsavgift: alla betalar 50 kr mindre varje månad
  • Gröna investeringar: 30 miljoner kronor till laddinfrastruktur för elbilar och solceller på stadens tak m.m.
  • Förebyggande åtgärder: mot våld i nära relationer, utanförskap och kriminalitet.