Sundbyberg får för första gången en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det står klart efter att social- och arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2017 antog en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi vet att alltför många upplever otrygghet i sin hemmiljö. Därför är jag glad att vi nu kan lyfta det förebyggande arbetet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I handlingsplanen lyfts sju delmål fram, samtliga med särskilda aktiviteter. Nyheter inkluderar exempelvis systematik och kvalitet i framtagandet av ny statistik, utbildningsinsatser och inrättandet av ett nytt relationsvåldsteam.

– Vi behöver samla insatserna för barn och vuxna som utsätts för, upplevt eller utövar våld, och bättre samordna handläggningen av detsamma. I Sundbyberg ska alla kunna känna sig trygga, avslutar Josefin Malmqvist (M).

Handlingsplanen och bakgrundsbeskrivningen till stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck finns här

Bakgrund
– I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
– Sundbyberg har tidigare inte haft någon handlingsplan mot hedersrelaterarat våld och förtryck.
– En tidigare handlingsplan mot våld i nära relationer gällde fram till 2015.