Rekordfå hushåll med socialbidrag i Sundbyberg – minskat med en tredjedel på två år

Utanförskapet i Sundbyberg fortsätter sjunka. Under 2017 betalades ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag, ut till 765 unika hushåll. Det är det lägsta antalet hushåll sedan år 2004. Under samma period har befolkningen ökat med över 40%.

– Det är glädjande att utanförskapet fortsätter sjunka i rekordtakt. När fler Sundbybergsbor går till jobbet har vi möjlighet att prioritera välfärdens kärna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Helårssiffrorna visar att antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med nära en tredjedel de senaste två åren.

– Att bidragsberoendet minskar i snabb takt är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som nu går till jobbet istället för socialtjänsten, säger Josefin Malmqvist (M).

Bifogas – Ekonomiskt bistånd helår 2017 Treserva
– Graf med Sundbybergs befolkningsutveckling sedan 2004 (källa, SCB).
– Graf som illustrerar antal unika hushåll som fått ekonomiskt bistånd per år (källa, Treserva).
– Graf som illustrerar genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, per år (källa, Treserva)

Fakta
– Uppgifterna om antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd kommer från socialtjänstens verksamhetssystem Treserva. Statistik från SCB/Socialstyrelsen publiceras senare under året.
– Socialtjänstens siffror är alltid högre än SCBs, eftersom SCB bara räknar personer som bytt kommun under året en gång, dvs i en kommun. Sundbyberg räknar samtliga unika hushåll som varit aktuella i kommunen någon gång under ett år.
– Treserva började användas i kommunen 2012, och statistik från verksamhetssystemet finns därför bara sedan 2013. Den historiska jämförelsen görs därför med SCBs officiella statistik, vilket är en lågt räknad jämförelse. När den officiella statistiken för 2017 kommer senare under året kan det därför visa sig att nivåerna historiskt går ännu längre tillbaka i tiden.