Skip to main content
Tag

Josefin Malmqvist

Så blir Sundbybergs sommarjobb 2018

By nyheter

Nu är upplägget klart för Sundbybergs sommarjobb 2018. Nytt för 2018 blir ett intervjuträningsmoment genom speeddejting och att även asylsökande ungdomar ska erbjudas sommarlovsaktiviteter. Alla ungdomar som slutar årk 9, 1 och 2 på gymnasiet kommer erbjudas jobb.

          Sommarjobben är viktig möjlighet för unga Sundbybergsbor att få in en första fot på arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV. Därför fortsätter vi satsa på sommarjobben och gör dem samtidigt mer arbetsplatslika, vilket ungdomarna uppskattat, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

2017 infördes en uppskattad CV-skola, sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, ett CV och personligt brev skulle bifogas med ansökan och alla ungdomar skulle visa att de sökt minst ett jobb på egen hand. Nytt för 2018 blir att ett moment för att träna sig att gå på anställningsintervju läggs till.

          Nytt för i år är att vi inför speeddejting mellan arbetsgivare och arbetssökande. Då får arbetsgivarna möjlighet att träffa sommarjobbarna innan och sommarjobbarna får träna sig på att gå på anställningsintervju och få en uppfattning om vilken typ av jobb de kan vänta sig, säger Josefin Malmqvist (M).

Nytt för i år blir också att asylsökande ungdomar, som ännu inte får arbeta i Sverige, ska erbjudas sommarlovsaktiviteter.

          Sveriges långa sommarlov är ansträngande för många asylsökande ungdomar, som behöver använda tiden under sommarlovet för att snabbt få möjlighet att integreras i Sverige. Det är ologiskt att de inte får arbeta i Sverige, men då får vi runda systemet istället, säger Josefin Malmqvist (M). 

 

Upplägg 2018

 • 3 veckors sommarjobb
 • Obligatorisk CV-skola och informationsträff om sommarjobben
 • Deltagande i intervjuträning, exempelvis genom speeddejting
 • Ansökan om sommarjobb ska inkludera CV och personligt brev
 • Alla som söker sommarjobb ska ha visat att de sökt minst ett jobb på egen hand utanför kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter för asylsökande ungdomar
 • Ökat administrativt stöd för företag som vill ta emot sommarjobbare genom staden

Målgrupp 2018

 • Sundbybergare som slutat årk 9, eller årk 1 eller 2 på gymnaiet. 
 • Målsättningen är att alla som söker och uppfyller villkoren också ska erbjudas jobb. 2017 kunde alla som sökte sommarjobb erbjudas jobb. 

Utfall av sommarjobben 2017

 • 2017 kunde alla ungdomar som sökte sommarjobb också erbjudas jobb.
 • Utvärderingen visar att sommarjobbsungdomarna uppskattade de nya förändringarna som gjorde sommarjobben mer arbetsplatslika.  Läs mer om utvärderingen av 2017 års sommarjobb här: Länk
 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb. 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018. 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut om upplägget för sommarjobben 2018 finns här: Länk

 

Sundbyberg inför valfrihetsmodell inom arbetsmarknadsinsatser

By nyheter

Nu är det klart att Sundbyberg inför auktorisation med resultatstyrd ersättning för arbetsmarknadsinsatser från 1 januari 2018. Det innebär att leverantörer av arbetsmarknadsinsatser som uppfyller kommunens kvalitetskrav kan bli auktoriserade. Sundbybergsbor får ett brett utbud av vägar ur utanförskap till arbetsgemenskap.

          Äntligen! Detta är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som lever i utanförskap och som tidigare inte fått något stöd att komma vidare. Nu hoppas vi kunna auktorisera ett brett utbud av utförare, för att möta varje persons individuella behov av stöd för att komma in i en arbetsgemenskap, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Även kommunens egna arbetsmarknadsinsatser kommer att gå över till den nya ersättningsmodellen där en jobbpeng följer individen. Alla leverantörer, kommunala eller fristående, kommer följas upp med samma hårda kvalitetskrav.

          Kommunens egna arbetsmarknadsinsatser är väldigt få och det är bara en liten grupp av våra kommuninvånare som har fått ta del av insatserna. Nu säkerställer vi att vi får till ett brett utbud av insatser, och kan då ställa krav på alla med försörjningsstöd att delta i insatser för att bli anställningsbara samtidigt som leverantörerna får betalt för resultat, säger Josefin Malmqvist (M).

Beslutet, som väntas fattas vid social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november, innebär att alla leverantörer som uppfyller kvalitetskraven kan bli auktoriserade. Sedan tidigare har nämnden beslutat att alla Sundbybergsbor med försörjningsstöd ska få en insats inom 5 dagar.

          Fler vägar ur utanförskap och snabbare stöd till jobb hoppas jag att vi ska kunna uppnå, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Fakta

 • En kartläggning som återrapporterades till social- och arbetsmarknadsnämnden i september 2017 ger följande bild av målgrupperna inom ekonomiskt bistånd

              o 309 personer får försörjningsstöd och bedöms ha arbetsförmåga.

              o Av dessa bedöms 190 stå långt från arbetsmarknaden

 • Kommunen tillför inledningsvis 2 miljoner kronor för arbetet, utöver det som redan budgeterats för kommunens egna arbetsmarknadsinsatser. Efterfrågan kommer följas under året och justeringar kommer eventuellt behövas. 
 • Utförare kommer att auktoriseras löpande, men staden räknar med att ha de första leverantörerna på plats från januari 2018.
 • Modellen med auktorisation har möjliggjorts efter en EU-dom i juni 2016, och innebär i praktiken att upphandlingslagstiftningen kan rundas. Nacka kommun har i nära 15 års tid arbetat enligt en liknande modell, som också fått stå förebild för den modell Sundbyberg nu inför.

 

Bilagor

Ärendet (inkl bilaga) inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017.