Höstterminsbetygen vänder uppåt

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

–       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, säger Morgan Lindqvist(M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Sedan de Grönblåa partierna tog över 2016 har det skett satsningar på bland annat lärarlöner, skolhälsan, friskare lärare, tydliga mål för verksamheten samt uppmuntran och belöning för högpresterande lärare.

–       Meritvärdena för de elever som slutade åk 9 2017 ökade kraftigt till 216,5 poäng jämfört med 203,4 för 2016. Att resultatet för höstterminen fortsätter uppåt visar att vårterminens ökning inte var en engångshändelse utan att det skett ett trendbrott i skolornas resultat, avslutar Morgan Lindqvist (M).

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se