Vidareutbildning i digitala verktyg i Sundbybergs skolor

Satsningen på att Sundbybergs skolor och förskolor ska komma ikapp och förbi våra grannkommuner när det gäller att på ett pedagogiskt sätt använda digitala verktyg fortsätter. Personer som jobbar i skol- och förskolområdet har åkt till BETT mässan i London för att under tre dagar få vidareutbildning och idéer hur vi bäst använder digitala verktyg i skolan.

–       Jag är glad att vi i år åker så många till BETT mässan och att det finns både lärare, förskolelärare, rektorer, förskolechefer, tjänstemän, IT-support personal och politiker med. Det är bra med en stor och bred förankring för att fortsätta den vidareutbildning som skedde i digitala verktyg förra året säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

BETT mässan är Europas största mässa inom området och en bra källa för inspiration och skapande av kontakter. De utbildningspass som går parallellt med mässan är ett bra komplement då de fokuserar på de förutsättningar som finns i Sverige.

–       Jag är imponerad över förvaltningens arbete med att sätta mål för resan, skapa förankring och förståelse varför vi åker och hålla fokus på vad resan och utbildningarna ska leda till i praktiken ute på skolorna och förskolorna säger Sophie Silverryd (M), ordförande i Förskolnämnden.

Fakta

Deltagare på resan:

  • 6 Förskolelärare
  • 11 Lärare
  • 9 Förskolechefer
  • 10 Rektorer
  • 5 Tjänstemän BoU
  • 3 IT-support personal
  • 3 Politiker
För mer information kontakta:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Sophie Silverryd (M), ordförande Förskolnämnden, 0706- 92 40 44, Sophie.Silverryd@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08- 706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se