Minskad sjukfrånvaro och stigande resultat i skolan

Sjukfrånvaron har minskat från 6.22 procent till 4.46 procent, en minskning med mer än en fjärdedel.

       Lägre sjukfrånvaro leder till färre vikarier vilket i sin tur leder till högre resultat i skolorna, säger Morgan Lindqvist (M), ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden.

Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt höstterminen 2017. Detta visar på ett trendbrott, och att de tidigare årens fallande siffror verkligen är historia.

       Jag är glad och stolt över det arbete som elever, lärare och rektorer har gjort ute på skolorna för att lyfta elevernas resultat och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande ett arbete kvar att göra men detta trendbrott visar att skolresultaten är på rätt väg, avslutar Morgan Lindqvist(M)

 

För mer information:

Morgan Lindqvist (M), ordförande Grundskole- och gymnasienämnden, 0706-72 78 22, Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se

Axel Conradi, politisk sekreterare (M), 08-706 82 10, Axel.Conradi@moderaterna.se