Nu införs valfrihet inom Sundbybergs socialtjänst

Under social- och arbetsmarknadsnämnden beslutades det att införa valfrihet inom de första fem av socialtjänstens ansvarsområden. Det är därmed första gången som Sundbybergs socialtjänst överlåter beslut om val av leverantör till Sundbybergsborna.

          Det är glädjande att vi äntligen kan flytta makt till våra Sundbybergsbor. Givetvis bör den som är i behov av samhällets stöd få fatta beslut om vem som ska utföra stödet, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.  

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att valet av utförare överlåts till brukaren. Kvällens beslut omfattar stödinsatserna korttidstillsyn, LSS-boende för vuxna och barn, boendestöd, sysselsättning enligt SOL och familjerådgivning.

          Vår uppgift är att stärka kvalitetsuppföljningen och kostnadseffektiviteten i alla våra verksamheter. Därför har vi inrättat ett kvalitetskansli för att följa upp hur vi får ut bästa möjliga kvalitet ur varje skattekrona. Det är ett viktigt underlag inför valfrihetsarbetet, säger Josefin Malmqvist (M).

Mer information

          Sedan tidigare finns valfrihet inom hemtjänsten, som utförs av äldreomsorgen, och den personliga assistansen, enligt lagkrav om valfrihet. Torsdagens beslut blir därmed det första som socialtjänsten beslutar om.

          På torsdag den 22/2/2018 fattade social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att gå vidare med införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom följande områden:

  • Korttidstillsyn (26 brukare idag)
  • LSS-boende för vuxna och barn (56 brukare idag)
  • Boendestöd (121 brukare idag)
  • Sysselsättning enligt SOL (51 brukare idag)
  • Familjerådgivning (189 brukare 2017)

          Ärendet om familjerådgivning, som beslutades den 22/2, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0175/2017

          Ärendet om övriga LOV-insatser enligt ovan, som väntas beslutas den 22/2, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0193/2017

          Kartläggningen av nämndens verksamheter samt vilka delar av socialtjänsten som andra kommuner i Stockholms län infört valfrihet (LOV), behandlades av social- och arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2017, finns här: http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=SAN-0193/2017